Đặt bàn

Sinh Tố Chanh Leo, Dâu Tây, Mãng Cầu, Xoài, Bơ

Mã số:
Phong cách:
Chất liệu: