Đặt bàn

Sò huyết (Cồ 10-15 con/kg)

Mã số:
Phong cách:
Chất liệu: