Đặt bàn

Sò huyết (Nhỡ 70-80 con/kg)

Mã số:
Phong cách:
Chất liệu: