Đặt bàn

Soup bào ngư, hải sâm, hồng xíu

Mã số:
Phong cách:
Chất liệu: