Đặt bàn

Tin tức

🎊🎉𝐔̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 – Đ𝐨́𝐧 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟕 𝐭𝐨̛́𝐢 🎁🌟

Tháng 7 này, có gì đặc biệt tại Hải Sản Phố? Cùng khám phá thôi nào! 🤩 🦞 Tôm hùm Alaska giảm giá 𝟓𝟎𝟎𝐊Giá chỉ: 𝟏𝟒𝟗𝟎𝐊/𝐊𝐠 (giá gốc 1̶9̶8̶0̶K̶/̶K̶g̶) 👉 Bào ngư Hàn Quốc sale off 𝟑𝟎% (ưu đãi HOT)Giá chỉ: 𝟐𝟒𝟑𝐊/𝐂𝐨𝐧 (giá gốc: 3̶4̶8̶K̶/̶c̶o̶n̶) 🐟 Cá song đen […]

Đọc thêm

𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐫𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐧𝐠𝐨𝐧 – 𝐓𝐫𝐨̣𝐧 𝐯𝐞̣𝐧 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦

Từ ngày 18/05 đến ngày 18/06, Hải Sản Phố áp dụng chương trình ưu đãi giảm 10% tổng bill khi sử dụng rượu Singleton & Mortlach, cụ thể như sau: 👉 Đối với 𝐇𝐚̉𝐢 𝐒𝐚̉𝐧 𝐏𝐡𝐨̂́ 𝟒𝟖 𝐋𝐢𝐞̂̃𝐮 𝐆𝐢𝐚𝐢: giảm ngay 𝟏𝟎% tổng bill khi khách […]

Đọc thêm