Liên Hệ

Hải sản phố Hà Nội

Địa chỉ: 48 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Fanpage: facebook.com/haisanpho48LG
Hotline: 094 188 81 48
Phòng VIP: 094 383 32 32

 

Hải sản phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 51 Võ Nguyên Giáp, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Fanpage: facebook.com/haisanphoDN
Hotline: 094 594 32 32