Bò bít tết kiểu Hong Kong 288.000 Đ / Đĩa
Hongkong style beefsteak
Bò nướng sốt Teriyaki 348.000 Đ / Đĩa
Grilled beef with Teriyaki sauce
Bò sốt tiêu đen 288.000 Đ / Đĩa
Stir-fried with black pepper
Bò Úc lúc lắc 288.000 Đ / Đĩa
Australia diced beef steak
Bò xào nấm & dầu hào 288.000 Đ / Đĩa
Stir-fried beef with mushroom & oyster sauce