Hải Sản Phố

Cơm chiên cá mặn 160.000 Đ / Đĩa
Fried rice with salted fish
Cơm chiên hải sản 160.000 Đ / Đĩa
Fried rice with seafood
Cơm chiên thịt cua 180.000 Đ / Đĩa
Fried rice with crab meat
Cơm chiên trái thơm 160.000 Đ / Đĩa
Fried rice with pineapple
Cơm rang trứng 160.000 Đ / Đĩa
Fried rice with egg
Mỳ xào bò 180.000 Đ / Đĩa
Stir-fried noodle with beef
Mỳ xào hải sản 180.000 Đ / Đĩa
Stir-fried noodle with seafood
Mỳ xào rau 180.000 Đ / Đĩa
Stir-fried noodle with vegetables
Mỳ Ý sốt bò bằm 180.000 Đ / Đĩa
Spaghetti bolognaise
Mỳ Ý sốt hải sản 180.000 Đ / Đĩa
Spaghetti seafood sauce
Cơm trắng 30.000 Đ / Đĩa
Cooked rice
Hủ tíu xào sốt hải sản kiểu Thái 180.000 Đ / Đĩa
Thai style stir-fried rice noodle with seafood
Miến xào cua bể 180.000 Đ / Đĩa
Stir-fried crab vermicelli
Miến xào hải sản 180.000 Đ / Đĩa
Stir-fried seafood vermicelli
Miến xào tôm nồi đất 180.000 Đ / Đĩa
Stir-fried shrimp vermicelli in pot