Cá hồi nhân tôm 88.000 Đ / Xửng
Salmon & shrimp dumpling
Há cảo nhân sò điệp 88.000 Đ / Xửng
Scallop dumpling
Há cảo nhân tôm 88.000 Đ / Xửng
Shrimp dumpling
Xíu mại nhân thịt cua 88.000 Đ / Xửng
Siewmai minced pork with crab meat
Xíu mại nhân tôm 88.000 Đ / Xửng
Siewmai shrimp