Hải Sản Phố

Bào ngư Hàn Quốc 248.000 Đ / Con
Korea abalone
Bào ngư Úc 1.680.000 Đ / Đĩa
Australia abalone
Bề bề Special 2.780.000 Đ / Kg
Mantis shrimp
Cá bò giáp 1.180.000 Đ / Kg
Trigger fish
Cá bơn 2.280.000 Đ / Kg
Sole fish
Cá chình trắng 780.000 Đ / Kg
Conger
Cá hồi Nauy 1.280.000 Đ / Kg
Norwegian salmon
Cá mặt quỷ 2.180.000 Đ / Kg
Stonefish
Cá song đen Special 880.000 Đ / Kg
Black grouper fish
Cá song đỏ 3.880.000 Đ / Kg
Red grouper fish
Cá sú mì 4.080.000 Đ / Kg
Napoleon fish
Cá tầm Nga 680.000 Đ / Kg
Russian sturgeon
Cá tuyết Nga 580.000 Đ / Đĩa
Russian sablefish
Cua gạch Special 1.300.000 Đ / Kg
Crab roe
Cua hoàng đế 4.080.000 Đ / Kg
Alaska king crab
Cua-thit-2
Cua thịt Special 980.000 Đ / Kg
Crab
Ghẹ Special 1.080.000 Đ / Kg
Flower crab
Hàu sữa Canada 128.000 Đ/138.000 Đ / Con
Canadian oyster
Hàu sữa Việt Nam 38.000 Đ/48.000 Đ / Con
Vietnamese oyster
Mực một nắng 468.000 Đ / Đĩa
Sun-dried squid
Mực ống 680.000 Đ / Kg
Squid
Mực trứng 268.000 Đ / Đĩa
Egg squid
Ngao 2 cồi 580.000 Đ / Kg
Asiatic hard clam
Ngao hoa 680.000 Đ / Kg
Clam
Ngao vàng 380.000 Đ / Kg
Yellow clam
Ốc gai 650.000 Đ / Kg
Muricinae
Ốc hương Special 880.000 Đ/1.380.000 Đ / Kg
Sweet snail
Ốc nữ hoàng 1.180.000 Đ / Kg
Queen conch pearl
Sò huyết 580.000 Đ/880.000 Đ / Kg (55-60 con/15-20 con)
Cockles
Tôm hùm Alaska Special 2.680.000 Đ / Kg
Alaska lobster
Tôm hùm bông Special 5.680.000 Đ / Kg (>2Kg)
Lobster
Tôm hùm bông Special 5.380.000 Đ / Kg (1,7Kg - 1,9Kg)
Lobster
Tôm hùm bông Special 4.880.000 Đ / Kg (1,3Kg - 1,6Kg)
Lobster
Tôm hùm bông Special 4.280.000 Đ / Kg ( 0,7Kg - 1,2Kg)
Lobster
Tôm mũ ni đỏ Special 3.880.000 Đ / Kg
Red slipper lobster
Tôm sú 1.290.000 Đ/1.590.000 Đ / Kg (sz 30/ sz 15)
Tiger prawn
Tu hài Canada 2.280.000 Đ / Kg
Canadian Geoduck
Tu hài Việt Nam 1.080.000 Đ / Kg
Vietnamese geoduck