Hải Sản Phố

Bào ngư Hàn Quốc 178.000 Đ / Con
Korea abalone
Bề bề Special 2.780.000 Đ / Kg
Mantis shrimp
Cá bò giáp 1.180.000 Đ / Kg
Trigger fish
Cá bơn 2.280.000 Đ / Kg
Sole fish
Cá chình trắng 780.000 Đ / Kg
Conger
Cá hồi Nauy 1.280.000 Đ / Kg
Norwegian salmon
Cá mặt quỷ 2.180.000 Đ / Kg
Stonefish
Cá song đen Special 880.000 Đ / Kg
Black grouper fish
Cá song đỏ 3.880.000 Đ / Kg
Red grouper fish
Cá sú mì 4.080.000 Đ / Kg
Napoleon fish
Cá tầm Nga 680.000 Đ / Kg
Russian sturgeon
Cá tuyết Nga 580.000 Đ / Đĩa
Russian sablefish
Cua gạch Special 1.300.000 Đ / Kg
Crab roe
Cua hoàng đế 4.080.000 Đ / Kg
Alaska king crab
Cua thịt Special 980.000 Đ / Kg
Crab
Cua-thit-2
Ghẹ Special 1.080.000 Đ / Kg
Flower crab
Mực một nắng 468.000 Đ / Đĩa
Sun-dried squid
Mực ống 680.000 Đ / Kg
Squid
Mực trứng 268.000 Đ / Đĩa
Egg squid
Ốc gai 650.000 Đ / Kg
Muricinae
Ốc hương Special 880.000 Đ/1.380.000 Đ / Kg
Sweet snail
Ốc nữ hoàng 1.180.000 Đ / Kg
Queen conch pearl
Tôm hùm Alaska Special 2.680.000 Đ / Kg
Alaska lobster
Tôm hùm bông Special 5.680.000 Đ / Kg (>2Kg)
Lobster
Tôm hùm bông Special 5.380.000 Đ / Kg (1,7Kg - 1,9Kg)
Lobster
Tôm hùm bông Special 4.880.000 Đ / Kg (1,3Kg - 1,6Kg)
Lobster
Tôm hùm bông Special 4.280.000 Đ / Kg ( 0,7Kg - 1,2Kg)
Lobster
Tôm mũ ni đỏ Special 3.880.000 Đ / Kg
Red slipper lobster
Tôm sú 1.290.000 Đ/1.590.000 Đ / Kg (sz 30/ sz 15)
Tiger prawn
Tu hài Canada 1.580.000 Đ / Kg
Canadian Geoduck
Tu hài Việt Nam 1.180.000 Đ / Kg
Vietnamese geoduck