Hải Sản Phố

Đậu phụ chiên trứng mặn / sốt cà chua 98.000 Đ / Đĩa
Deep fried tofu with salted egg / tomato
Đậu phụ hải sản om nồi đất 218.000 Đ / Nồi
Seafood tofu in clay-pot
Thịt ba chỉ rang cháy cạnh 148.000 Đ / Đĩa
Pan-fried pork belly
Cà pháo 30.000 Đ / Bát
Pickled eggplant
Cá song kho tộ 228.000 Đ / Nồi
Braised grouper fish in clay-pot
Đậu phụ chiên giòn 68.000 Đ / Đĩa
Deep fried tofu
Tôm sú kho tộ 198.000 Đ / Nồi
Braised shrimp in clay-pot
Trứng đúc thịt 88.000 Đ / Đĩa
Mixed meat & egg fried
Trứng tráng 68.000 Đ / Đĩa
Pan-fried egg