Hải Sản Phố

Cải làn Quảng Đông luộc chấm trứng / xào tỏi 118.000 Đ / Đĩa
Boiled Cantonese broccolli with egg / stir-fried with garlic
Cải thảo / cải chip chao dầu 98.000 Đ / Đĩa
Stir-fried Chinese cabbage
Mồng tơi luộc / xào tỏi 98.000 Đ / Đĩa
Boiled basella / stir-fried with garlic
Mướp luộc 98.000 Đ / Đĩa
Boiled edible luffa
Ngó xuân luộc chấm kho quẹt 178.000 Đ / Đĩa
Boiled fragant cabbage with simmered shrimp sauce
Ngó xuân luộc chấm trứng / xào tỏi Special 168.000 Đ / Đĩa
Boiled fragant cabbage with egg / stir-fried with garlic
Ngọn su su luộc / xào tỏi 98.000 Đ / Đĩa
Boiled with chayote shoot / with garlic
Rau củ quả hấp chấm kho quẹt Special 178.000 Đ / Đĩa
Steamed mix vegetable with simmered shrimp sauce
Rau dền trứng bắc thảo Special 188.000 Đ / Đĩa
Braised amaranth with century egg
Rau muống xào tỏi 98.000 Đ / Đĩa
Stir-fried water spinach with garlic
Rau sống nước sốt cà chua 138.000 Đ / Đĩa
Vegetables with tomato sauce