Nộm xoài cá cơm 188.000 Đ / Đĩa
Mango salad with anchavy
Nộm sò huyết măng cay 188.000 Đ / Đĩa
Cockles salad with spicy bamboo shoot
Nộm miến hải sản kiểu Thái 188.000 Đ / Đĩa
Thai spicy vermicelli salad with seafood
Salad trứng cua rong biển tươi 218.000 Đ / Đĩa
Crab egg salad with fresh seaweed
Salad cá ngừ rong biển tươi 218.000 Đ / Đĩa
Tuna salad with fresh seaweed
Salad hải sản tổng hợp 198.000 Đ / Đĩa
Mixed seafood salad