Hải Sản Phố

Bưởi da xanh 180.000 Đ / Đĩa
Pomelo
Dứa 148.000 Đ / Đĩa
Pineapple
Dưa hấu 148.000 Đ / Đĩa
Watermelon
Hoa quả thập cẩm theo mùa 200.000 Đ / Đĩa
Mixed seasonal fresh fruits
Ổi 148.000 Đ / Đĩa
Guava